Over Marjon Lugthart ...

Marjon Lugthart BSW  is directeur van Bureau Bezem. Zij heeft de leiding over en is de ontwikkelaar van Into Bounce Leren in Beweging dat een onderdeel vormt van Bureau Bezem.

Marjon heeft de opleiding Sociaal Pedagogisch Hulpverlening (SPH) met als afstudeerrichting Preventie en Onderwijs afgerond. Na haar studie heeft zij zich gespecialiseerd in de cognitieve stijl Beelddenken, rekenproblemen, de problematiek rond visuele disfuncties, voeding vanuit de orthomoleculaire principes  in relatie met leerproblemen zoals ADHD en aan autisme verwante stoornissen en faalangst. Marjon heeft samen met Anneke het trainingsprogramma STERKerSTAAN ADHD Coach ontwikkeld.

Marjon Lugthart is werkzaam geweest in de Orthopsychiatrie en het Speciaal Onderwijs. Voor het Speciaal Onderwijs heeft zij naar de Pabo in Leeuwarden gevolgd.

Marjon is lesauteur van verschillende rekenmethoden.

Zij is nauw betrokken bij de Beeld en Brein® ontwikkelingen en zij is zelf een bevlogen docent van verschillende Beeld en Brein® en STERKerSTAAN® opleidingen.

In 2013 is Marjon met LaBlast® en JustBounce® gestart. Zij heeft haar certificaat FDO dansleraar Ballroom en Latin behaald.

Tevens is zij Kizomba instructor en LaBlast® instructor. Zij volgt op de voet de ontwikkelingen van dansen. In maart 2015 heeft zij diploma voor JustBounc® training en Personal Trainer gehaald. Met de JustBounc® technieken op de Bellicon minitrampoline begeleidt zij met succes kinderen met leer- en/of gedragsproblemen (ADHD).

In juni 2020 heeft Marjon de HBO opleiding Orthomoleculair Natuurkundige Therapeut afgerond.

Eind 2021 heeft Marjon de cursus Hoogbegaafde meisjes afgerond en in 2022 de HBO opleiding Hoogbegaafdheid.

Haar motto:

`Je mag zijn wie je bent en je mag gezien worden!`.