Wat betekent hoogbegaafdheid?

De dag Het hoogbegaafde kind geeft inzicht en antwoorden.

`Nieuw is deze dag over Het hoogbegaafde kind. De dag is speciaal bedoeld voor ouders. Natuurlijk zijn leerkrachten ook welkom. Ik ga inzicht geven in hoogbegaafdheid  binnen gezin en onderwijs. En er is ruimte om vragen te stellen. Ik werk met kleine groepen.

Marjon Lugthart; hoogbegaafdheidsspecialist en moeder van hoogbegaafde kinderen.

Wat komt er deze studiedag aan de orde?

Wat betekent hoogbegaafdheid?

We gaan in op de vraag: `Wat is hoogbegaafdheid?`

Herkennen van hoogbegaafdheid.

Wat zijn de kenmerken van hoogbegaafdheid binnen het onderwijs en binnen het gezin.

Wat betekent onderpresteren?

Wat betekent de term onderpresteren eigenlijk. Waar aan kunnen we merken dat een kind onderpresteert?

Tips

Hoe kunnen we omgaan met hoogbegaafdheid binnen klassenverband en binnen de gezinssituatie.

Deze studiedag wordt momenteel omgezet naar e-learning.